Inteko Ishinga Amategeko y’u Rwanda

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Inteko Ishinga Amategeko y’u Rwanda yagiyeho nyuma y’ibihe by’inzibacyuho, binyuze mu matora yabaye ku itariki ya 29 Nzeri kugeza tariki ya 2 Ukwakira 2003. Yatangiye imirimo yayo ku itariki 10 Ukwakira 2003, nyuma y’irahira ry’abagize imitwe yombi.

Inteko Ishinga Amategeko y’u Rwanda igizwe n’Imitwe ibiri : Umutwe w’Abadepite na Sena.

Umutwe w’Abadepite ugizwe n’Abadepite 80 bakomoka aha hakurikira :

 1. Abadepite 53 batowe ku rwego rw’Igihugu ;
 2. Makumyabiri na bane (24) b’abagore batorwa n’inzego zihariye, hakurikijwe inzego z’imitegekere y’Igihugu;
 3. Abadepite 2 batowe n’Inama y’Igihugu y’Urubyiruko ;
 4. Umudepite 1 watowe n’impuzamashyirahamwe y’abantu bafite ubumuga.


Amakomisiyo[edit | edit source]

 1. Komisiyo ya Politiki uburinganire
 2. Komisiyo y’Ubukungu na
 3. Komisiyo y’Ubumenyi, Uburezi, Umuco n’Urubyiruko
 4. Komisiyo y’Ububanyi n’Amahanga n’Ubutwererane
 5. Komisiyo y’IImibereho y’Abaturage
 6. Komisiyo y’Umutekano no kurengera Ubusugire bw’Igihugu
 7. Komisiyo y’Ubumwe bw’Abanyarwanda, Uburenganzira bwa Muntu
 8. Komisiyo y’Ingengo y’Imari n’Umutungo by’Igihugu
 9. Komisiyo y’Ubuhinzi, Ubworozi n’Ibidukikije
 10. Komisiyo y’Umuryango, uburinganire n’ubwuzuzanye bw’abagore
 11. Komisiyo y’Imibereho y’Abaturage
 12. Komite ishinzwe imyitwarire n’imyifatire y’Abadepite no guku

Imiyoboro[edit | edit source]