Urwandiko rwa Yakobo

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
urwandiko

Urwandiko rwa Yakobo cyangwa Igitabo cya Yakobo ni igitabo cyo mu Isezerano Rishya muri Bibiliya.

yakobo yari intumwa ya Yezu kristo w'inazareti.