Urwandiko rwa I kub’ikorinto

From Wikipedia
Jump to: navigation, search
Urwandiko rwa I kub’ikorinto

Urwandiko rwa I kub’ikorinto ni igitabo cyo mu Isezerano Rishya muri Bibiliya.