Urwandiko rwa II rwandikiwe Abatesalonika

Kubijyanye na Wikipedia
Urwandiko rwa II rwandikiwe Abatesalonika (cyangwa Abatesalonike) n'igitabo cyo mu isezerano rishya muri bibiliya

Urwandiko rwa II rwandikiwe Abatesalonika (cyangwa Abatesalonike) ni igitabo cyo mu Isezerano Rishya muri Bibiliya.

bibiliya