Urwandiko rwa II rwa Petero

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Urwandiko rwa II rwa Petero

Urwandiko rwa II rwa Petero ni igitabo cyo mu Isezerano Rishya muri Bibiliya.