Urwandiko rw’Abakolosayi

Kubijyanye na Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Urwandiko rw’Abakolosayi

Urwandiko rw’Abakolosayi ni igitabo cyo mu Isezerano Rishya muri Bibiliya.

bibiliya