Urandiko rwa mbere rwa Petero

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Urandiko rwa mbere rwa Petero n'igitabo dusananga muri Bible yera

Urandiko rwa mbere rwa Petero ni igitabo cyo mu Isezerano Rishya muri Bibiliya.