Portail:Sciences

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Inyambo

Inyambo ni inka benshi bakunze kwita inyarwanda kuko zahoze mu Rwanda ziri muri bimwe byaranze kandi biranga amateka n'umuco wabanyarwanda, zirangwa numubyimba munini, amahembe manini kandi marere, arambuye, y'igitare ateye neza. inyambo ziba zifite amaso mato, amaguru ateye neza, igikanu kigamitse. ibara rimwe ry'ibihogo kandi mu mashyo yose.

1 Ibiranga inyambo 2 amateka y'inyambo 3 ibitangaje n'ikoranabuhanga mukubungabunga inyambo 4 Amafoto 5 Imiyoboro Amateka y'inyambo

Mu Rwanda rwo hambere inka z'inyambo zari ubukungu ndashyikirwa. Ibi bigaragazwa namazina yazo yazisingizaga, aho amateka agaragaza ko yatangiye ku ngoma y'Umwami YUHI IV GAHINDIRO (ahasaga mu wa 1746) ubwo abanyarwanda batangiye kuzirata kubwakamaro kazo.

ibitangaje n'ikoranabuhanga mu kubungabunga inyambo

Inyambo ubu wazisanga i Nyanza mu Rukari niho uwashaka kuzisura yazisanga aho usanga ishyo ryazo. akenshi ziba zitamirije inkindi kumahebe no kurwakanakana, ziyerekana mu buryo budasanzwe kandi bunogeye ijisho. zigenda ziyerekana. izi nka zikunze kugaragara mu birori by'umuco aho usanga zigenda zikamenya inzira zicamo kandi zigatera ibyishimo abazireba.

Ikigo RAB gikomeje kubungabunga inyambo hakoreshejwe ikoranabuhanga aho hatunganywa intanga zo kuzitera, gutunganya insoro no kuzitera, kubika intanga cg insoro mu bubiko bwabugenewe. Gucukumbura byimbitse imiterere nyayo y'inyambo, kugaragaza by'imazeyo imiterere y'inyambo.

Amafot0 Imiyoboro

"Tubungabunge Inyambo z'i Rwanda". rab.gov.rw. Retrieved 2020-09-28.

"Tubungabunge Inyambo z'i Rwanda". rab.gov.rw. Retrieved 2020-09-28.

Yanditswe na Jean Claude Umugwaneza. "Ibitangaje ku nka z'Inyambo ziboneka i Nyanza". Kigali Today. Retrieved 2020-09-28.

"Tubungabunge Inyambo z'i Rwanda". rab.gov.rw. Retrieved 2020-09-28.

Category:Rwandan society Category:Rwandan culture Category:Livestock