Jump to content

Nyiramakangaza ngo mutahe

Kubijyanye na Wikipedia
Abanyarwanda bohambere ibyishimo byabo byari kubyina no gusakuzanya ndetse noguca imigani migufi

Iki ni igisakuzo cyane cyane cy'abana bato:

Usakuza: Sakwe Sakwe
Usubiza: Soma
Usakuza: Nyiramakangaza ngo mutahe
Igisubizo: Imbeho ku rugi