Ikigega Mpuzamahanga Gishinzwe Umutungo Kamere

Kubijyanye na Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Ikigega mpuzamahanga gishinzwe umutungo kamere

Ikigega Mpuzamahanga Gishinzwe Umutungo Kamere (WWF ; World Wide Fund for Nature). Giharanira kurengera ibidukikije; cyemera ko ubucuruzi ari kimwe mu bituma amajyambere agerwaho ariko kandi bugomba gukorwa ku buryo butabangamira ibidukikije kuko kurengera ibidukikije, ubutaka, abantu n’ibihangano byabo ari rwo rufunguzo rw’iterambere.

Kwita kubidukikije birimo ubutaka ndetse n'ubusitani
Abashinzwe gushyingura inyandiko z'umutungo kamere no kurerengera ibidukikije