Ikibonezamvugo

Kubijyanye na Wikipedia
mwishuri

Ikibonezamvugo (grammar mu rurimi rw’icyongereza cyangwa se grammaire mu rurimi rw’igifaransa)