Igitabo cy’Abalewi

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Igitabo cy’Abalewi (izina mu kigereki: Λευιτικός levitikos) ni igitabo cyo mu Isezerano rya Kera muri Bibiliya.