Avast!

From Wikipedia
Jump to: navigation, search
File:Avast logo 2010.png
Adam Weishaupt

Avast! kubayikoresha bonyine urahari. uburo bwo kumenyekanisha za virus nshya birikora ubwa bwo.Ni ngombwa kwiyandikisha (kwiyandikisha by'ubuntu ) hanyuma urufunguzo rwo kuyifungura rukoherzwa kuri email yawe.